Regulamin

VII MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

 

1. Termin zawodów; 7 GRUDZIEŃ 2012r. godz. 10.00

2. Miejsce zawodów; Pływalnia nad Kamienicą ul. Nadbrzeżna 34

3. Organizator zawodów; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu "Top Sport" Agnieszka i Tomasz Brzescy

4. Kierownictwo zawodów; Sędzia główny zawodów - Agnieszka Brzeska Sekretarz zawodów - Katarzyna Biela Kierownik zawodów - Piotr Raba

5. Zasady uczestnictwa; - w zawodach może startować dowolna ilość dzieci ze szkoły, - prawo startu mają dzieci, młodzież nie zrzeszeni w klubach,

6. Termin zgłoszeń: Zgłoszenia należy przesłać na załączonym formularzu na numer faksu 0-18 441-83-83 lub dostarczyć do Kierownika Pływalni w nie przekraczającym terminie do 06.12.2012r.Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę!

7. Kategorie wiekowe: I kat. Kl. „0" i młodsi - ur. 2006 i młodsi- 25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców II kat. kl. 1-2 SP - ur. 2005 - 2004 - 25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców III kat. kl. 3-4 SP - ur. 2003 - 2002 - 25m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców IV kat. kl. 5-6 SP - ur. 2001 -2000 - 50m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców

8.Program zawodów: 9.30- potwierdzanie zgłoszeń u sekretarza zawodów 9.45-rozgrzewka 10.00-uroczyste rozpoczęcie zawodów 10.00-12.00 konkurencje pływackie ok. 12.15 rozdanie nagród i zakończenie zawodów

9. Sędziowanie: - zawody pływackie rozgrywane są w oparciu o przepisy PZP, - w sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje Sędzia Główny Zawodów, - konkurencje zostaną rozegrane systemem eliminacji i finałów. - w kategorii 2006 i młodsi , dzieci mogą startować z pomocami (rękawki lub deska)

10. Sprawy porządkowe; -opiekunowie drużyn odpowiedzialni za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów,

11. Dyplomy, medale; - medale; miejsca I-III - puchary ; miejsca I - III - dyplomy; miejsca I-X Każdy ze startujących otrzyma słodki upominek.

 

Zawodnicy zrzeszeni w klubach będą startowali w osobno wyznaczonych dla nich konkurencjach.